Công ty TNHH cơ khi P và P

infrastructure

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

LIÊN HỆ

LIÊN LẠC

Công ty TNHH cơ khi P & P

Đường E3 - KCN Phố Nối A - Xã Lạc Đạo - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên - Việt Nam
Tel: 0983 996 347 / 0221 3.781188
Fax: 0221 3.781188

Trần Hải Âu
0936.996.347
autranpvp@gmail.com
Vũ Thế Bảo
0934.219.575
baovupvp@gmail.com